100% Zuid, Laan op Zuid, Centrum Rotterdam

Samenwerking:
Stebru Transformatie, Izah
ontwerp:
bureau MASSA; Koos Kok
stedenbouwkundig advies:
Laila Ghait
team:
Jan Geert de Bruin, Lieke Sauren, Jessica Scholtes
opdrachtgever/samenwerking:
Stebru Transformatie
plan:
367 stadswoningen (van studio's tot grote gezinswoningen), 3500 m2 commerciële ruimte, parkeergarage met 300 plaatsen: 2012- heden (schetsontwerp)

Rotterdam krijgt een nieuw complex met woningen waar jong en oud; arm en rijk, gezond en zorg- behoevend, allochtoon en autochtoon samen kunnen en zullen leven. In een proces van co-creatie en open samenwerking hebben de initiatiefnemers zich gebogen over de vraag “ Hoe wil ik nu wonen?”, “Hoe wil ik oud worden?”, “Hoe wil ik straks wonen? En kan dit in mijn eigen vertrouwde omgeving?” Dat, met de stelling vanuit het Nationaal programma, “als je op Zuid ben opgegroeid, wil je er blijven. Of je wilt er terugkomen,” leidt tot innovatieve uitkomsten.

Ons concept gaat verder dan de realisatie van een mooi complex aan de Laan op Zuid te Rotterdam op het terrein van de voormalige RET-remise. Belangrijker is dat we direct aansluiten op de ambities uit het Nationaal programma kwaliteitssprong Zuid. En dat we de toekomstige vraagstellingen op het gebied van wonen, werken en welzijn beantwoorden. De locatie voor 100% Zuid is bewust gekozen vanuit de dynamiek vanuit Zuid zelf. Op een cruciaal punt in de stad willen we de ambities uit de omliggende wijken vormgeven in een project waar de zuiderlingen trots op kunnen zijn. Een plan dat klopt met de wereld en ambities eromheen. Juist dát bepaalt de levensvatbaarheid van deze ontwikkeling.

Het plan richt zich op doelgroepen die graag met meerdere generaties bij elkaar in één buurt willen wonen. Omdat het prettig is om elkaar vaker te ontmoeten en er te zijn als het nodig is. Deze levenskwaliteit wordt aangevuld met zorg op maat, waarbij het uitgangspunt is dat men zo lang mogelijk zelfredzaam en onderdeel van 100% Zuid blijft. Dit leidt tot een rijk en veelzijdig plan met een stedelijke dynamiek. Een plankwaliteit die je ook vindt in oude binnensteden: grotere dichtheid, veel reuring, pittoreske pleintjes, verrassende doorsteekjes. We sluiten aan op de gegeven typologie van gesloten bouwblokken, en creëren daar- binnen een schakering van hoven, pleintjes en een passage. De verrassende binnenwereld is zorgvuldig ontworpen en voorziet in ruim voldoende mate aan sociale controle. Deze binnenwereld is gericht op interactie en ontmoeten en richt zich op het welbevinden van haar bewoners. Het is een expliciet openbare wereld, het is juist de bedoeling om publiek te trekken met strategisch geplaatste commerciële functies. Een nieuwe place to be.

De huidige locatie zelf biedt naast de centrale ligging vanuit Zuid gezien, ook de maten die nodig zijn om zo’n wereld vorm te kunnen geven. Punt is dat als je met meerdere generaties bij elkaar wilt wonen er een flinke schaal nodig is. Daarnaast zal de nieuwbouw een grote rijkdom aan woninggroottes herbergen, om aan te sluiten op de veelvormige behoefte vanuit die verschillende generaties uit de omliggende buurten. Het gaat ons om nu gebruik te maken van de potentie op Zuid, om met een onderscheidend plan het Nationaal Programma te ondersteunen. Om met een zichtbaar stedelijk plan ook nieuwkomers te trekken en succesvolle jongeren voor zuid te behouden. Om vanuit de wijk te ontwikkelen, en een waardevol stuk stad terug te geven. Een verrassend plan op een verrassende plek.