Zoetermeer IQ woning kwadrantmodel

ontwerp:
bureau MASSA; Koos Kok
team:
Renate Trouwborst
opdrachtgever:
Ballast Nedam West
plan:
4 kwadrantwoningen als modelproject 2010 - 2011; niet uitgevoerd

Deze locatie leek uit de hemel te vallen: voor een veel groter project met experimentele flex up woningen te Vlaardingen konden we hier een proefproject met één modelwoning realiseren. Het ging om een blok met vier kwadrantwoningen, en er stond al een reeks bestaande woningblokken met precies die typologie en een lege plek op de kop. In dit project probeerden we het eigen Flex Up concept te combineren met de IQ woning; het prefab systeem van Ballast Nedam.

De IQ woning is baanbrekend in zijn consequent doorgevoerde prefabricatie op de schaal van een woningsegment (3 segmenten is een verdieping). Het is een droog gestapeld module systeem wat perfect aan kan sluiten op de Flex methodiek van vrije keuze plattegronden. Er zijn twee in het oog springende kwaliteiten: met totale prefabricatie is de organisatie van plattegrondvrijheid eenvoudig haalbaar. Zoals dat ook in de autoindustrie gebeurd: met alle mogelijke opties is bijna geen auto gelijk. Maar belangrijker nog: je kunt nu ook op de schaal van enkele woningen ontwikkelen omdat de productie niet meer locatie gebonden is. Cruciaal als je met ongewone typologiën en concepten aan de slag gaat, je kan namelijk precies leveren wat er gevraagd wordt.

De praktijk van de IQ woning is echter nog wel weerbarstig omdat de ongekende mogelijkheden van het systeem wel een duidelijke strategie behoeft. Ten tijde van dit project bleek de IQ ontwikkeling sterk product gestuurd, terwijl de markt inmiddels om een consument gerichte manier van denken vraagt.

Flex-up in het kort: grondgebonden woningen met een alzijdige stedelijke oriëntatie en een buitenkamer on top. Met deze rug aan rug typologie is een centrum-stedelijke dichtheid mogelijk door de tuin niet achter, maar óp de woning te maken. Hiermee zijn fijnkorrelige stedelijk leefwerelden te organiseren. Zie verder onder flex projecten.