Vleuterweide, de Boog Utrecht, de Meern

ontwerp:
bureau MASSA; Koos Kok
team:
Dominika Wankiewicz
opdrachtgevers:
Ballast Nedam / Bouwfonds / Portaal
plan:
92 vinexwoningen (rij en 2/1 kap) 2008 - 2009 niet uitgevoerd.

Voor drie opdrachtgevers mochten wij de rand van Vleuterweide, deelplan De Tuinlanden ontwerpen. De stedenbouwkundige Enno Zuidema voerde regie en vroeg om een krachtige beeldtaal waarmee we een herkenbaar langgerekt en lichtgebogen front konden ontwerpen. Dit met de grondstof van de Vinex: gezinswoningen. We hebben verschillende voorstellen gedaan die op de schaal van de woning én op stedenbouwkundige schaal effect zouden hebben. Het courante werd expliciet gemaakt binnen de marges van het pittoreske. Dat bleek niet eenvoudig: achtereenvolgens bedachten wij de kuifkap (selectievoorstel), de muts, de oren en het vakwerk. Ondanks de interessante discussies bleek het niet mogelijk de drie opdrachtgevers achter één voorstel te laten staan. En voor mij bleek het niet mogelijk om in een weinig zeggend gareel te moeten opereren. Dit niet uit hoogmoed of onwil, het bleek niet mijn weg. De winst zit in een beter begrip en het aanscherpen van de condities, de argumentaties en mijn opvattingen. En natuurlijk in een aantal nieuwe bijzondere verschijningsvormen voor laagbouw: wordt vervolgt!