Stedenbouwkundige studie Talmalaan Utrecht centrumgebied

ontwerp:
bureau MASSA; Koos Kok
team:
Renate Trouwborst
opdrachtgever:
Woningbouwvereniging Mitros Utrecht
plan:
100 woningen huur, 180 koop en kinderdagverblijf; 2011-2012 afgerond, geen vervolg

Twee belangrijke doelstellingen van deze studie zijn ingelost: het committeren van de buurt die na diverse eerdere trajecten mordicus tegen de plannen waren. En een werkbare woningtypologie, parkeeroplossingen en het laten landen van een Kinderdagopvang in de buurt, een 'hete aardappel'.

De nieuwbouw langs de Talmalaan was al van start gegaan, maar nu moest er gesloopt gaan worden in de wijk, en werden de gemeente Utrecht en Mitros geconfronteerd met allerlei weerstanden vanuit de wijk. Onze ervaring in dit soort situatie heeft goed geholpen: belangrijk zijn doen wat je beloofd, echt in contact treden met de buurt, dit contact in een kort en bondig traject goed onderhouden.

In stedenbouwkundige studies werken we vrijwel altijd met verschillende modellen, en de open discussie hierover is onmisbaar voor een goed gedeeld draagvlak voor de vaak lange herstructureringen trajecten. Het liefst met de buurt aan tafel, zoals we ook in Den Haag Spoorwijk jarenlang plezier van hebben gehad van een soepel proces na inhoudelijke participatie vanuit de buurt.

In beeld een deel van de presentatie met een aantal keuzemodellen.
Verspreid in de wijk zijn diverse locaties onderzocht en verder uitgewerkt. Het committent is gelukt, maar Mitros deinst terug voor een verdere ontwikkeling door de veranderende markten.