Stapel-flex

ontwerp:
MASSA bureau voor architectuur; Koos Kok
team:
Karine Schenkeveld
opdrachtgever:
Stebru Bouw
plan:
appartementen per strekkende meter

Stapel-Flex: een onontgonnen terrein. Een uniek, vernieuwend en duurzaam
concept, waarmee appartementen met een vrij te kiezen beukbreedte mogelijk
zijn. Vele leefstijlen, woningtypen en prijscategoriën zijn naast elkaar te realiseren: stedelijk wonen op maat. Smallere startersappartementen behoren vanzelfsprekend tot de mogelijkheden, maar wel in combinatie met een duurzaam casco. Op termijn is een herindeling van het gebouw tot bredere appartementen eenvoudig te realiseren zonder aanpassingen aan de schil of van de draagstructuur. We namen een aantal rigoureuze beslissingen, die in een normaal ontwikkelingstraject direct van tafel waren geveegd. Met een kwartslag gedraaide tunnelbekisting, één mal voor alle prefab en een leidingloos casco bouwen we voor de eeuwigheid: passend in de ‘solid’ gedachte. Een grote verrassing, ook voor onszelf, was de kwaliteit van de plattegronden binnen het relatief ondiepe casco. Het blijkt dat bepaalde woonkwaliteiten met zeker 20% minder oppervlakte toe kunnen door de efficiëntie van een ondiepe plattegrond.

Uitgangspunt is een flexibel duurzaam casco waarin appartementen van verschillende
breedte georganiseerd kunnen worden. Daarmee zijn startersappartementen mogelijk naast vele soorten grotere woningen, waarmee een gezonde stedelijke mix ontstaat binnen een gebouw. Natuurlijk zijn de woninggroottes vooraf te reguleren indien gewenst. Maar je zou het ook volkomen vrij kunnen laten: dan start de verkoop vanaf het trappenhuis en sluit eenieder aan op zijn buurman tot aan de gebouwgrens, met als resultante een grof vertande eigentijdse kopgevel. Niet als vormwil, maar als resultante van de geboden flexibiliteit!