Selectie Punt en Schipperbuurt Rotterdam Bospolder

ontwerp:
bureau MASSA; Koos Kok
opdrachtgever:
Com.wonen Rotterdam (later Havensteder)
plan:
herstructurering met appartementen, gezinswoningen en parkeergarages; 2006, niet geselecteerd

STEDENBOUW
De planopzet van Geurst en Schulze voor de Punt en Schipperbuurt Rotterdam Bospolder borduurt voort op het verrassende en aimabele plan Le Medi van hetzelfde bureau. In Le Medi is het bouwblok getransformeerd naar een opengewerkt superblok met een eigen, semi-publieke binnenwereld. Daar ben je te gast, waarbij de goed afgewogen balans tussen publiek en privé ervoor zorgt dat de openbare orde bewaart blijft. Deze thematiek speelt ook bij de Punt en Schipperblokken: hier zijn de lange smalle bouwblokken getransformeerd naar een reeks van losse korte woonblokken die doorzicht bieden vanuit de buurt naar het (toekomstige) dakpark.

ONZE INVULLING
Voor deze miniblokken hebben we in detail uitgezocht hoe ze bewoond kunnen worden:
portiek appartementen op de hoge koppen aan de dijkzijde, en een staart van rug aan rug woningen aan de wijkzijde. Met name voor deze laatste woningen hebben we bedacht dat ze kruislings wisselen in de doorsnede zodat ze per laag een andere oriëntatie hebben. Daarmee zijn de woningen veel ruimtelijker en liggen altijd op de zon.

Belangrijker nog is de hele stedenbouwkundige opzet: een lang doorsneden bouwblok. Het gaat met name om de omsloten buitenruimten tussen de miniblokken in, deze willen we eenzelfde mediterrane semi-publieke sfeer meegeven zoals het in Le Medi. Dit hangt natuurlijk af van een zorgvuldige inrichting van de openbare ruimte, maar ook van de omringende architectuur. De miniblokken hebben kopgevels naar de buurt toe, en deze zijn in metselwerk opgetrokken in aansluiting van de bakstenen woningbouw eromheen. De langsgevels die de pleintjes omsluiten stellen we ons voor in een meer mediterrane betegeling, zodat een tweedeling ontstaat. Uiteindelijk ontstond het idee van een aantal metselwerk schijven die iets doorsteken, en de twee gevelmaterialen helder organiseren (ook bovendaks). Hiermee wordt ook recht gedaan aan de gekozen typologie, zo worden nu in de diepte van het blok de woningen, trappenhuis en appartementen onderscheiden. Een inspirerende selectie!