Oude thuis, Vlaardingen

ontwerp:
bureau MASSA; Koos Kok
uitwerking:
Jolan Sterenborg, Thomas Vooges, Claudia Tjon Soei Len
opdrachtgever:
Omnibuild / Van der Waal
aannemer:
Van der Waal
plan:
Nieuwe Thuis 17 woningen koop, Oude Thuis 3 woningen koop, reconstructie 2002-2005 niet uitgevoerd

In het kader van een besloten prijsvraag vanuit de gemeente Vlaardingen is dit winnende plan voor de binnenstad ontwikkeld. De locatie omvat het (aanstaande) rijksmonument ‘Het Oude Thuis’ aan de Oosthavenkade in Vlaardingen-centrum en een binnenterrein daarachter dat grenst aan een lager gelegen woonbuurt. Kern van het voorstel is de toevoeging van een poort door ‘Het Oude Thuis’ welke toegang geeft tot een achterliggend hof. Deze nieuwe toegang ‘draagt’ de kwaliteit van de achterliggende ontwikkeling: een diagonale zichtlijn door het plan verbindt een aantal buitenruimten tot een samenhangende reeks. Dubbel grondgebruik in de stad: 17 hof- en woonwerk-woningen op een ruime halfverdiepte parkeerbak.

Het Oude Thuis
Het rijksmonument ‘Het Oude Thuis’ zou ingrijpend gerestaureerd worden, de toegang naar het nieuwe hof valt samen met de bestaande centrale entree zodat de voorgevel compositorisch intact kon blijven. Uit historisch onderzoek blijkt dat de oorspronkelijke pakhuisgevel volstrekt symmetrisch was. Bij de vele aanpassingen in de loop der jaren is die (inmiddels manke) symmetrie steeds nagestreefd, waar wij ook op voortbouwen met de toevoeging van dakkapellen. De achtergevel is vele malen veranderd, zonder dat daar overzicht over was. Dit resulteert in een lappendeken van metselwerken en een bonte verzameling gevelopeningen. We denken hierop voort te borduren op eenzelfde ontspannen manier zoals dat in het verleden gebeurde. Er wordt weer een laag toegevoegd aan het verhaal van de achtergevel, vanuit het nieuwe gebruik. De poort zal te zien zijn, nieuwe buitenruimten zouden als slanke ‘tafels’ voor de gevel kunnen staan. De draagstructuur van het voormalige pakhuis staat haaks op wat men zou verwachten: deze overspant van voorgevel via middenondersteuning (kolommen) naar de achtergevel. Dit biedt veel vrijheid in de breedte van het pand: de mogelijke indelingen worden niet beperkt door bouwmuren.

Het Nieuwe Thuis
Naast de hoofdtoegang via Het Oude Thuis zijn er twee secundaire opgangen vanuit de Willem Beukelszoonstraat en de Oranjestraat. Met deze opgangen onstaan er routes over het hof, waarmee het hof ook echt deel van de buurt uit zal maken. Deze opgangen zijn onnadrukkelijk opgenomen in de straatgevels: het gaat erom het verborgene en het intieme niet teveel bloot te leggen. Aan het hof bevinden zich woon-werkwoningen, hofwoningen, oranjewoningen en stadswoningen, deels ook voor grotere gezinnen. Alle woningen zijn via het hof ontsloten, maar daarnaast zijn waar mogelijk de woningen ook voorzien van een entree op straatniveau. Geen tuinen: de woningen zijn voorzien van grote terrassen.

De kwaliteit van veel oude hofjes en binnensteden, dat je kan dwalen en dan opeens, via een smal steegje, een verrassende ruimte ontmoet: deze kwaliteit is hier geschetst. Het Oosthavenhof is ongemerkt het dak van een parkeergarage: het hoogteverschil van kade en achterliggend woongebied wordt door de kelder overbrugt, het hof ligt dus op kadeniveau en 1,6 meter boven het straatniveau van de aangrenzende woonbuurt. Vide’s, waarvan tenminste één met een boom, zorgen ervoor dat de garage verbonden is met de hof. Daarmee is de garage goed geventileerd en veiliger. Dit plan is door de problematiek van een dubbele opdrachtgever met verschillende visie's niet tot uitvoering gekomen.