Jannes van der Sleedenhuis-locatie,  Hoogeveen 

ontwerp:
bureau MASSA; Koos Kok, Lieke Sauren
opdrachtgever:
WVG ontwikkeling Meppel
aannemer:
-
plan:
40 patio- en loftwoningen in een parksetting, herstructurering.
ontwerp-uitvoering:
2015 –

Deze bebouwingsstudie voor de JSL-locatie te Hoogeveen is gestart met de vraag hoe de bestaande bebouwing gefaseerd en met behoud van de landschappelijke kwaliteit kan worden vervangen. Met de opdrachtgever, de gemeente Hoogeveen en woningbouwvereniging Woonconcept bereikten we een snelle consensus over het eindmodel met een modellenonderzoek waar verschillende typologieën uitgeprobeerd zijn.

De Jannes van der Sleedenhuis-locatie heeft een parkachtige kwaliteit waar de huidige gebouwen als losse objecten vrij in het groen staan. De jaren 70 architectuur heeft over het algemeen geen beste naam, maar de aanwezige woonbebouwing -met name de laagbouw- heeft een uitzonderlijk hoge architectonische kwaliteit. Deze kwaliteit willen we graag in een nieuwe setting terugbrengen.

Uitgangspunt is zoveel mogelijk handhaven van de parkachtige kwaliteit rondom, een landschappelijke en ontspannen verkaveling en een vrije en goed gedefinieerde aansluiting van woningen op het park. Het wonen is geordend rondom een meanderend erf, in een losse setting. De wooneilanden liggen écht vrij in het groen, zonder geparkeerde auto’s die zichtlijnen belemmeren. De patio’s liggen met een venster aan het park, deze woningen hebben alles op eigen domein georganiseerd in een ruimtelijke comfortabele woning. De woningen omsluiten de tuin waardoor buiten en binnenruimte meer als één ervaren zal worden: de woning voelt ruimer.

De loftwoningen hebben een zwevend ruim terras aan het park: wonen in het groen zonder het onderhoud aan een tuin. De auto staat verdiept onderin het huis, en daar is ook ruimte voor hobby, werk en opslag: een ‘rommel’-laag.  Men woont erboven in een vrije loftachtige setting, die opgetild is boven het park. Beide woningtypen komen voort uit de centrale vraag in dit project: hoe woon je direct en compact aan het groen? Ze hebben een evidente woonkwaliteit: één met een omsloten domein, de ander meer open en vrij. 

Het park is waar mogelijk gespaard: bestaande boomgroepen en de waterpartij worden zoveel mogelijk behouden in de verkaveling. We kunnen ons voorstellen dat de nieuwe bewoners op basis van vrijwilligheid ook een rol kunnen krijgen in het groenbeheer, daarmee wordt ook de betrokkenheid en het gevoel van gedeeld eigendom (commons; gedeelde gronden) enorm vergroot.