IQ - FLEX, combinatie van Flexwonen en industrieel bouwsysteem

ontwerp:
bureau MASSA; Koos Kok
team:
Karine Schenkeveld, Renate Trouwborst
opdrachtgever:
Ballast Nedam West, IQ fabriek
plan:
prijsvraag Veemarkt Utrecht / eigen ontwikkeling Spoorwijk Den Haag; 2010 - 2012, nog niet uitgevoerd

1
de essentie
Wat wil de woonconsument? Zelf zijn woning bepalen, maar dan wel in een uur, direct met een duidelijke offerte, een helder proces en een duurzaam resultaat. Het in no time zelf inelkaar zetten van de woning door het zelf combineren van plattegronden brengt de sensatie van instant particulier opdrachtgeverschap. Dat leidt tot steeds andere woningen die nauw aansluiten op de woonwensen. Hoe doen we dat? We ontwikkelen vele plattegronden met bijbehorende geveldelen en een prijs. Deze bouwstenen worden na de keuze van de comsument volledig geprefabriceerd in een fabriek (inclusief trappen, keukens, badkamers, tegelwerk etc.!), en deze bouwstenen worden op locatie gelost. De woning is op locatie in drie weken gereed. Een bewezen praktijk.
2
gebruiksaanwijzing
In een aantal stappen stelt men zelf zijn woning samen:
Uitgangspunt is het budget waarbinnen de woning moet passen. In de ‘prijsdoorsnede’ kan men daarna het aantal segmenten per laag bepalen. Vervolgens kan het woonprogramma gekozen worden: hoe wil men wonen? Andersom kan natuurlijk ook door te beginnen met de woonwensen en dan te bezien of budget toereikend is. Vervolgens wordt de opdracht gegeven aan de fabriek waar de woning geprefabriceerd wordt. Tenslotte wordt de woning binnen drie weken op locatie gereedgemaakt. Snel, slim en efficiĆ«nt. En van een constante hoge kwaliteit en duurzaamheid. Voor alle duidelijkheid: deze woningen zijn gewoon vandaag te bestellen. De realisatie is alleen afhankelijk van de beschikbaarheid van de grond.
3
beeldregie
De voorgestelde beeldregie in Veemarkt Utrecht is voornamelijk ingezet om voldoende beeldvariatie in het totaal van de buurt te bewerkstelligen. Vandaar dat wij in het gevelontwerp gekozen hebben voor een krachtig beeld met niet alledaagse materialen. Daarmee wijken we af van ‘de standaard’ in materiaal, gevelindeling, kapvorm.
De gevel is opgebouwd uit een prefabplint van cortenstaal met ingebouwde verlichting en huisnummer, daarboven wordt de gevel voorzien van translucente kunstofbeplating met ingegoten organische verlopende strengen (Raficlad). Door bijvoorbeeld het badkamerraam achter de beplating (te perforeren) te plaatsen onstaat een interessant nachtbeeld. De gevelcompositie wisselt steeds door de koppeling van specifieke gevels met verchillende plattegronden. Kopers ‘bepalen’ zo hun gevel, en de gevelkleur is vrij te kiezen: alle kleuren van de regenboog zijn mogelijk. De breedte en hoogte van de woning zijn wel tamelijk regulier; namelijk steeds een drielaagse woning met een beukmaat van 5,4 meter.
Voor Den Haag is weer een ander, meer aansluitend gevelbeeld voorgesteld.