Heijplaat, herstructurering Nieuwe Dorp, Rotterdam

ontwerp:
bureau MASSA; Koos Kok
team:
Renate Trouwborst, Jessica Scholtes
opdrachtgever:
Woonbron
ntwikkelaar:
Stebru Transformatie
plan:
42 grondgebonden kaswoningen: 2011; niet geselecteerd, ontwikkeling afgebroken

Heijplaat geniet niet al te veel bekendheid onder Rotterdammers. Men heeft er wel van gehoord, maar velen zijn er nooit geweest en kunnen zich er niet al te veel bij voorstellen. De laatste jaren is er wel een verandering gaande: door de vestiging van de RDM campus en de dependance van Boymans wordt het havengebied nieuw cultureel leven ingeblazen.  Deze impulsen kunnen het begin zijn van een bredere ontwikkeling tot een woon/werk/leef gebied op zuid, aan de Maas.

De vraag is nu heel concreet welke kopers zich op dit moment zouden willen vestigen in het nieuwe, of zich vernieuwende dorp op Heijplaat. Het grote perspectief van een vernieuwd bruisend woon/werk/leef gebied laat nog wel even op zich wachten, dus we moeten ons beperken tot wat er nu is. De schaal en het tempo van de vernieuwing is op de schaal van de omringende havengebieden gering, kopers zullen vooral aangetrokken moeten worden door de kwaliteit van wat er nu gerealiseerd gaat worden.  Met andere woorden: de ontwikkeling van het nieuwe dorp moet zichzelf dragen. Cruciaal is een goede bootverbinding met het centrum van Rotterdam. Het liefst zouden wij pleiten voor extra bereikbare ligplaatsen in de haven om nieuwe bewoners aan te trekken. Want, anders dan bij landelijke dorpen, is dit een stedelijk dorp waar je zonder auto opgesloten zit in een enorm havengebied. De rivier en de ontwikkeling van het havengebied zou de grote trekker moeten worden van het wonen op Heijplaat.

Wij willen ons richten op de kopers die niet zoveel te besteden hebben maar zich ook niet in een keurslijf van een non-descripte reguliere starterswoning thuis voelen. Mensen die op zoek zijn naar vrijheid, eigen invloed op de woning, eigenwijs genoeg om op nieuwe plekken te kijken. In het starterssegment wordt wel wat bedacht, maar niet in combinatie met ruime keuzevrijheid en kopersinvloed. Dat is nieuw, en dat zou ons product moeten onderscheiden van het reguliere aanbod. En wij gaan daarbij verder dan de reguliere dakkapeloptie of tuinuitbouw. Wij denken dat kopers met een ruimere beurs niet snel verleid zullen worden door Heijplaat, omdat de keuzevrijheid in het hogere segment ook over locatiekwaliteiten gaat. En dan is Heijplaat toch een geval apart.

Onze ervaring met particulier opdrachtgeverschap leerde het volgende: veel kopers willen weliswaar zelf bepalen hoe ze willen wonen, maar het moet wel direct duidelijk zijn hoeveel het gaat kosten  en liefst met een snel resultaat. Vanuit die praktijkervaring is het FLEXWONEN ontstaan, een methodiek van bouwstenen waarmee kopers zelf hun huis kunnen samenstellen. Kunst is om de bouwstenen zo aan te bieden dat opdrachtgevers allerlei mogelijke en onmogelijke woonprogramma’s erin kwijt kunnen. De kopers bepalen het definitieve project, wij bieden alleen de bouwstenen aan. Het is een misvatting te denken dat particulieren zeer geïnteresseerd zijn in een specifieke eigen uitdrukkingsvorm van de woning, verreweg de meeste mensen willen wonen in een goed ontworpen buurt waarbinnen de eigen woning herkenbaar is.  Het gaat ons inziens niet om de beeldvariatie, maar om de woonmogelijkheden die geboden worden. En dat is in het reguliere aanbod beperkt, zeker in de lagere prijsklasse.

Wat we willen bieden op Heijplaat is flexibiliteit voor de kleine beurs. Maar we doen nog een extra stap: we bouwen de woningen op uit een stenen ‘voorhuis’ en een glazen ‘tuinhuis’. Het stenen voorhuis bevat de noodzakelijke leefruimten om goed te kunnen wonen, en de kostenefficiënte tuinkas is de extra leefruimte die kan  functioneren als woonkamer, wintertuin, of echt als groene kas (stadstuinieren). Deze kasruimte is flexibel en eenvoudig uit te breiden en verbeterd de warmtehuishouding van de woning sterk.  Maar bovenal is de combinatie van een stevig stenen voorhuis en een licht groen tuinhuis uniek en nergens te vinden in deze prijsklasse. We sluiten daarbij aan op de bestaande eigenzinnigheid die sommige tuindorpcomplexen hebben op Heijplaat en we onderscheiden ons met een opvallend en aanlokkelijk product.