Havenkwartier Blauwe Stad, gemeente Windschoten, Groningen

ontwerp:
bureau MASSA; Koos Kok
team:
Jan Geert de Bruin, Frank Timmers
opdrachtgevers:
Woonconcept Vastgoed, Van Dijk Bouw
plan:
75 grondgebonden woningen, 18 lofts, 56 hofappartementen en 9 loodsen: 2012- heden (selectie)

Voor de Blauwe Stad is deze visie ontwikkeld: niet alleen een stedenbouwkundig raamwerk, maar ook een uitvoerbaar plan met partijen die daadwerkelijk in staat zijn deze ontwikkeling te dragen. De vraagstelling is om aanvullend op de bestaande ontwikkeling van vrijstaande woningen aan doodlopende straatjes een attractieve buurt te creëren met een meer gastvrije, uitnodigende kwaliteit. Hoe maak je een dichtere, aanlokkende en meer aaneengesloten centrumbuurt?  

Wat we voorstellen is een plan wat steunt op drie ingrediënten: de loodsen, meer reuring en de notie dat mensen in dit centrumdeel meer mét elkaar willen wonen in plaats van naast elkaar. De Flexibele Loodsen zijn een onderscheidend onderdeel van het plan: op strategische plekken plannen we een aantal open loodsen, plekken waar je je boot kan stallen en onderhouden (ontmoeting, reuring) Maar ook de plek om te ondernemen: je kunt een deel van de loods beglazen en een theehuis, schaatsenslijperij, onderhoudswerkplaats, cursusruimte, etc beginnen. Plekken voor groei en ondernemerschap. Bij de Reuring hoef je je niet al te veel voor te stellen, maar er moet iets te beleven zijn. Een geslaagd bezoek wordt veelal bepaald door eenvoudige ontdekkingen of gebeurtenissen.
Er zijn een aantal functionele interactieve elementen bedacht: de Urban Delights. Bijvoorbeeld: een klimtoestel kan landart zijn, een brug is een activiteit.

Het met elkaar wonen is vormgegeven middels een aantal pleinen aan de weidsheid van het water. Het is een regelmatige reeks verblijfsplekken waar parkeren (thuiskomen), groen en een buiten-zithoek gecombineerd worden. Waar je het schiereiland op komt is het desbetreffende plein geflankeerd door een hofblok met en hoger appartementengebouw en een groene half verborgen hofruimte in het hart. In het planhart woon je meer collectief en beschermd, aan de kade woon je vrij en weids in grote vrij indeelbare lofts, aan de pleinen en straten in flexibele gezinswoningen en aan de haven met terrassen aan het water.

Omdat de doelgroep zeer diffuus is lijkt het flex-wonen hier bij uitstek de strategie om de markt tegemoet te treden. Van Dijk Bouw heeft daarnaast een eigen systeem: het Passend Wonen. Dit gaat uit van een prefab module en een vaste woningdiepte. Variatie is gezocht in de breedte: dat lijkt niet efficiënt vanwege de toenemende breedte van de gevel. Maar dat is het wel, als je uitgaat van verschillende woonwensen! Want je voorkomt hiermee een overmaat aan uitbouwen met bijbehorende zijgevels en aansluitingen. De voordelen zijn legio: een grotere woning betekend ook een grotere tuin, meer licht en ruimtelijkheid in de woning en meer indelingsmogelijkheden. Geen vinex, maar open wonen aan plein of water. En een 'ademende stedenbouw': een plan waarbij de woningbreedtes zonder probleem kunnen variëren.