Flex Up (Rotterdam, Vlaardingen, Zoetermeer etc)

ontwerp:
MASSA bureau voor architectuur; Koos Kok, Karine Schenkeveld
opdrachtgevers:
eigen ontwikkeling, Stebru Transformatie, Gemeente Vlaardingen, Ballast Nedam
plan:
grondgebonden woningbouw in hogere dichtheden

Dit Flexwonen is met deze studie geïntensiveerd om een antwoord te kunnen geven op stedelijke locaties waar een hogere dichtheid gevraagd wordt. Een hogere dichtheid kan naast financiële overwegingen ook ingegeven zijn door het verlangen naar een dichter, veelkleuriger en levendiger stadsmilieu. Veelal worden dan appartementen voorgesteld, maar deze typologie sluit veelal niet aan op de vraag en is als woonvorm ook afstandelijker dan grondgebonden woningen. Een nieuw antwoord wordt gegeven met het flex-up: grondgebonden woningen met een alzijdige stedelijke oriëntatie en een buitenkamer on top. Met deze rug aan rug typologie is een centrum-stedelijke dichtheid mogelijk door de tuin niet achter, maar óp de woning te maken. Op de begane grond bepalen de levendige  straatjes en pleinen de woonsfeer, boven zijn riante buitenkamers mogelijk met terrassen, tuinen, serre’s en overdekte buitenruimten. Dit alles om een levendige, stedelijke voetgangerswereld mogelijk te maken waar de auto te gast is.