FLEX-BACK

ontwerp:
MASSA bureau voor architectuur; Koos Kok, Karine Schenkeveld
medewerkers:
Jolan Sterenborg, Henny Volmuller, Nicandra Nocera, Sabine Simon, Arjan Hordijk
landschap:
Carin Jannink
opdrachtgever:
Nijestee, particulieren
procesbegeleiding:
Kuub Groningen
aannemer:
Noppert Heereveen fase 1, Brands Bouw Groningen fase 2
plan:
2 fasen van 50 woningen in deels particulier medeopdrachtgeverschap, deels flex wonen
ontwerp - bouw:
fase l: 2003 - 2007, fase ll: 2007 - 2011

Dit gebouwde en succesvolle project is de aanzet geweest tot de ontwikkeling van het Flex Wonen in brede zin:  de methodiek bleek later inzetbaar voor vele typologiĆ«n. Het is meer een manier van denken, denken vanuit waarde en wensen en het gaat over slim organiseren en samenwerken. Dit lukt alleen met inhoudelijk geinteresseerde partners.

Het wordt steeds duidelijker dat vanuit de marktvraag, en aangescherpt door de crisis, de woonwensen veel diverser en veelvormiger zijn dan wordt aangenomen in ontwikkelaarsland.
Deze wetenschap werd opnieuw bewezen in ons eerste flexwonen project in Groningen. We begonnen met de vraag: hoe combineer je maximale kopersvrijheid met beheersing van beeldkwaliteit, proces, kosten en maakbaarheid?

In een moeizame woningmarkt is het eerste FLEX-project (catagorie: middeldure laagbouw, locatie: matig) te Groningen toch goed verkocht. Het in no time zelf inelkaar zetten van de woning  blijkt enorm aan te slaan, en dit gaat structureel verder dan vergelijkbare concepten met een standaardwoning en een aantal uitbreidingsopties. Binnen Flex onstaan steeds andere woningen die nauw aansluiten op de woonwensen. De range van mogelijkheden is onvergelijkbaar veel ruimer dan bij bestaande concepten. Geen opties dus, maar werken met bouwstenen die de sensatie van het eigen opdrachtgeversschap in zich herbergen. Een bewezen success in de huidige markt. Zie ook de projectpagina