De Wipstrik Zeeheldenbuurt - Zwolle

ontwerp:
Wytze Patijn Archtitecten, Wytze Patijn
team:
projectarchitect Koos Kok, Victor Akkerman
opdrachtgever:
SAVO woningbouwvereniging, nu Delta Wonen Zwolle
plan:
123 huur en koop woningen reconstructie opgave; 1994 - 1997

De Zeeheldenbuurt is van oorsprong een arbeiderswijk met weinig groen. De woonomgeving wordt gekenmerkt door een rechthoekig stratenpatroon met lange, gesloten blokwanden. Het plan Wipstrik is deels ontwikkeld ter plaatse van een breed gesloten bouwblok met lage arbeiderswoningen. In het plan is die brede maat gebruikt om een (semi-)open-bare binnenruimte te creëren, waar het woonprogramma omheen is georganiseerd.

Een groene dwarslaan verdeelt deze binnenruimte in een groene hof en een meer steenachtige hof. De nieuwe dwarslaan neemt de grootste parkeerdruk op. Haaks op deze laan loopt een pad in de lengterichting van het plan. Het is een ruimtelijk gevarieerde route die zowel beide hoven als het plan met zijn omgeving verbindt. De inrichting en het groene karakter van de hoven vormen ruimtelijk een waardevolle aanvulling op de buurt.

In de Wipstrik is een gevarieerd woonprogramma gerealiseerd, de buurt moest juist ook toegankelijk blijven voor de lagere inkomensgroepen. Er zijn zowel huur- als koopwoningen gebouwd in een mix van extra goedkoop en middelduur, voor gezinnen, ouderen en jongeren. De verdeling van het woonprogramma is gestoeld op het ruimtelijke ontwerp, zodat de woonvormen en het ruimtelijk ontwerp een vanzelfsprekend geheel vormen. De drielaagse stadsvilla’s beëindigen de dwarslaan aan weerszijden en vormen een hoger accent in de langsstraten. Hierin zijn 24 wooneenheden voor jongeren ontworpen.  
In de zeer goedkope sector (type G1) is een compacte eengezinswoning met een beukmaat van 4,2 meter gerealiseerd. De duurdere en grotere vierkamerwoningen hebben een beukmaat van 5,1 meter (type  G2), de ouderenwoningen zijn in een U-vormig bouwblok in twee en drie lagen rondom de hof gesitueerd (type 0). Midden in dit drielaagse blok aan de Evertsenstraat is een doorgang die toegang geeft tot de hof en het trappenhuis van de galerijwoningen. In de ronde hoeken van het bouwblok bevinden zich steeds twee woningen met een panoramisch uitzicht.

De hovenstructuur verleent het plan een binnen- en buitenkant (een hof- en een straatzijde). Deze respectievelijk groene en steenachtige kant worden versterkt door het materiaalgebruik in de gevels; de hofzijde is gestuukt in lichte kleuren, de straatzijde is gemetseld in een oranje genuanceerde steen. Bij de planuitwerking is gestreefd naar een eigentijds beeld,  waarbij de aansluiting met de bestaande omgeving niet vergeten is.