De Deltawerken Vlaardingen Stationsgebied

ontwerp:
bureau MASSA; Koos Kok
team:
Karine Schenkeveld, Renate Trouwborst, Lieke Sauren,
opdrachtgever:
Ballast Nedam West
aannemer:
IQ fabriek
plan:
92 grondgebonden Flex-Up woningen in de IQ systematiek: 2009-2011; selectie gewonnen, ontwikkeling afgebroken

Ondanks de nabijheid van centrum  en rivier ligt het nieuwe buitendijkse woongebied wat geïsoleerd door de insluiting tussen de grasdijk en de Galgkade. Het gebied krijgt daardoor een enclave-karakter, wat een groot voordeel kan zijn mits het woongebied een eigen, levendige en hoogwaardige kwaliteit in de uitwerking zal krijgen. De totale ontwikkeling bestaat uit een flink deel intensieve laagbouw en een hogere ‘kop’ nabij de nieuwe ontwikkelingen rondom het station. De eerste fase behelst een fijnkorrelig en levendig woongebied wat op een open en ontspannen manier aansluit op het groen. De pleintjes, straatjes en steegjes zijn vrij van auto’s: die staan in carports en op straat langs de Galgkade. Dus het wordt een kindvriendelijk domein voor voetgangers, waar de auto wel mag komen maar niet kan parkeren, met een lichte eigen sfeer.

De kwadrantwoningen die er staan worden volgens een bijzonder concept ontwikkeld: FLEX-UP met als uitgangspunt een maximale flexibiliteit voor de koper. Het idee is rigoureus: de koper kiest zelf welke plattegronden hij combineert en hoeveel lagen hoog zijn woning zal worden. Bij de makelaar wordt de woning als het ware in elkaar gezet, zodat er sprake is van een lichte, comfortabele variant van particulier opdrachtgeverschap. Een tweede bijzonderheid van deze woningen is de centrum-stedelijke dichtheid die ontstaat door de tuin niet achter, maar óp de woning te maken.

Op de begane grond bepalen de levendige  straatjes en pleinen de woonsfeer, boven zijn riante buitenkamers mogelijk met terrassen, tuinen, serre’s en overdekte buitenruimten. Daar is de sfeer privé en kan men ontspannen genieten van de buitenlucht. Het zelf samenstellen van de woning, de variatie in de buurt, de mogelijkheid om te werken aan huis en het open daklandschap bepalen het unieke karakter binnen de enclave en zullen de markt naar onze overtuiging in beweging brengen.

Langs de Galgkade stellen we meer geregisseerde woonblokken voor die zich meer als een eenheid presenteren. Deze architectuur moet qua schaal een brug slaan tussen de utilitaire bebouwing aan de overkant van de Galgkade en de woonenclave zelf. De blokken bestaan uit kade-woningen met een beperkte variëteit aan plattegronden. Men woont aan een zonnige terras boven de auto, op de beganegrond zijn de leefruimten georiënteerd op de groene straatjes en pleintjes met de kwadrantwoningen . Deze woningen doen de naam van het plan eer aan: in feite worden deze woningen aaneengeschakeld tot een nieuwe kademuur die daarmee de enclave tot geluids- en autoluw ‘binnendijks’ gebied transformeren.